+7 (707) 292 19 20

  Аудармалар

  Құжаттарды француз тіліне аудару қызметтері

  1. Аудармашы қызметтерін пайдалану үшін сізге:

   +7 707 292 01 40 (Whatsapp) телефоны бойынша.

   • жұмыс кестесімен танысып
   • консультацияға алдын ала жазылып
   • құжаттарды тапсыруға жазылу
   керек.

  2. Аудармаға тапсырған кезде құжаттардың түпнұсқалары мен көшірмелері
   сапалы түрде болуы міндетті, сондай-ақ шетелдік төлқұжаттың көшірмесін
   тапсыру керек.

   • Егер сіз басқа қалада болсаңыз, құжаттарыңыздың жоғары сапалы
   сканерлерленген түрін info@af—almaty.kz электрондық поштасына жібере
   аласыз.


  3. Дайындық мерзімі құжаттарды түсіріп алған уақыттағы сұранысқа
   байланысты болады. (3 күннен 3 аптаға дейін).

  4. Аударма қызметінің тарифін білу үшін жоғарыда көрсетілген нөмір бойынша
   аудармашыға хабарласыңыз.

   Біз мына құжаттарды аудару қызметтерін көрсетеміз:

   • Мақтау қағазы
   • ҰБТ сертификаты
   • Туу, неке туралы куәлік, отбасылық құқықтық жағдайы туралы анықтама,
   соттылығы жоқ анықтамасының, аты/тегі өзгерту
   • Денсаулық паспорты, вакцинация туралы куәлік
   • Мектептің есеп картасы
   • 9-сынып бітірген аттестаты + өтініш
   • 11-сынып бітірген аттестаты + өтініш
   • Университеттік транскрипт
   • ЖОО дипломы + өтініш
   • Шығуға рұқсат/сенімхат
   • Ұсыныс хат / мінездеме